Bảo vệ hệ thống của bạn 24/24

 • Cung cấp các giải pháp để bảo vệ cho website, hệ thống của bạn ở mọi cấp độ
 • Ngăn chặn các cuộc tấn công có thể kể đến như: XSS, SQL injection, Malicious BOT,...
 • Bảo vệ website của bạn khỏi tầm ngắm của hacker
 • Kết hợp cùng dịch vụ CDN có thể ẩn địa chỉ IP gốc, tránh tấn công của hacker

Bảo vệ dữ liệu

 • Xác định mối nguy hại từ các truy cập đáng ngờ từ bên ngoài
 • Chủ động ngăn chăn các hành vi tấn công hoặc các hành vi độc hại phát hiện.
 • Luôn cập nhật hệ thống để đảm bảo có thể ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn mới nhất

Một số tính năng của hệ thống

 • Chống tấn công OWASP (ví dụ: XSS, CSRF, SQL injection, encoding)
 • Bảo vệ bot tự động
 • Bảo vệ giả mạo ứng dụng và thông số / HPP
 • Lọc các địa chỉ IP bị cấm
 • Chứng chỉ SSL, số liệu thống kê
 • Tóm tắt và thống kê lưu lượng truy cập website
 • Tuân thủ các PCI-DSS và RFC
 • Chính sách riêng dành cho mỗi FQDN
 • Danh sách trắng / danh sách cấm IP

Bảo vệ website và hệ thống của bạn ở mọi cấp độ

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt hơn

Ngăn chặn nguy hiểm ngay